Home

Go to the English version of this post

Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?, the collage made by Richard Hamilton for This Is Tomorrow in 1956. Photograph: Tate Images

Richard Hamilton, den engelske kunstner, der anses for en af pop-artens fædre, døde i sidste uge i en alder af 89 år. En af hans mest berømte værker er billedet ovenfor, der indgik i den skelsættende This Is Tomorrow udstilling i London i 1956. Her samledes kunstnere, musikere, grafiske designere og arkitekter om at skldre den nye verden, man så vokse frem, og som JG Ballard i filmen nedenfor kalder ‘the consumer culture’.

Læs nekrologen i The Guardian.

Welcome to the English version of this post

Richard Hamilton, father of pop-art, died last week at the age of 89. One of his most celebrated workds is shown above, and was part of the decisive exhibition This Is Tomorrow in London in 1956. In it artists, musicians, graphic designers and architects painted a portrait of the new world, they saw emerge, and which JG Ballard in the film below calls ‘the consumer culture’.

Read the obituary in The Guardian.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s